۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ و ۵۶ دقیقه

  sms [ تاریخ ارسال : ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۷ و ۰۰ دقیقه ]

دلم میخواد بدونی تو این همه ستاره / هیچ کی اندازه ی من نگاتو دوست نداره
تولدت پر از نور خوش اومدی ستاره / اگرچه از راه دور هیچ فایده ای نداره . . .
[ دلم ][ میخواد ][ بدونی ][ تو ][ این ][ همه ][ ستاره ][ / ][ هیچ ][ کی ][ اندازه ][ ی ][ من ][ نگاتو ][ دوست ][ نداره ][ ][ تولدت ][ پر ][ از ][ نور ][ خوش ][ اومدی ][ ستاره ][ / ][ اگرچه ][ از ][ راه ][ دور ][ هیچ ][ فایده ][ ای ][ نداره ][ . ][ . ][ . ][ ]