۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۶ و ۰۳ دقیقه

  لینک بررسی شماره

تاريخ ثبت : 23 آبان 1394 ساعت 23 و 35 دقیقه

سلام

خدمت جدیدی از سامانه پیامک هادی اضافه شده و آن لینک بررسی اینکه آیا خط مورد نظر که قصد پیام دارید جز بلک لیست مخابرات هست یا نه.