۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۳ و ۵۹ دقیقه

  لینک بررسی شماره

تاريخ ثبت : ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۳ و ۳۵ دقیقه

سلام

خدمت جدیدی از سامانه پیامک هادی اضافه شده و آن لینک بررسی اینکه آیا خط مورد نظر که قصد پیام دارید جز بلک لیست مخابرات هست یا نه.